Római Katolikus Egyház

Páduai Szent Antal Plébánia Balatonszemes

8636 Balatonszemes, Fő u. 32., Tel: 84/360-370


 
Plébános: Borza Miklós
 
 
http://www.facebook.com/pages/Balatonszemesi-R%C3%B3mai-Katolikus-Pl%C3%A9b%C3%A1nia/243268565743204?sk=info
 
A Balatonszemesi plébániához tartozik Balatonőszöd és oldallagos plébániaként Balatonszárszó fíliáival (Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely)
 
Miserend:
 

VASÁRNAP:

08.30 Balatonszárszó

10.00 Balatonszemes (májustól szeptemberig, a Bagolyvár utcai kápolnánál tartjuk a szentmisét)

11.15 Balatonőszöd

13.00 Szólád

14.00 Kötcse – minden hónap 1. vasárnapján és  Karácsony, Húsvét, Pünkösd második napján

14.00 Nagycsepely - minden hónap 3. vasárnapján és Karácsony, Húsvét, Pünkösd napján

20.00 Balatonőszöd, Telepi kápolna - csak júliustól, augusztus 15-ig

 

HÉTKÖZNAP:

Kedd               08.00 Balatonszemes

Szerda            08.00 Balatonszárszó

Csütörtök        19.00 Balatonőszöd

Péntek             08.00 Balatonszárszó

                       19:00 Balatonszemes

Szombat          19.00 Balatonszemes (előesti mise)

                       20.00 Balatonszárszó (előesti mise) csak júliusban és augusztusban

 

Az esti szentmiséket téli időszámítás idején 17.00 órakor kezdjük.

 

Minden hónap első péntekén, szentmise előtt egy órával, szentségimádást tartunk a balatonszemesi templomban.

 

Adventben kedden és pénteken 06.00 órakor hajnali szentmise van. Ekkor az elsőpénteki szentségimádás, a szentmise után van.

 


Templom története:

 
Az "első szemesi templom" 1100 és 1200 között épült. Kicsi kápolnaszerű templom volt. A mai szentély külső oldalán látható vakolatlan falrész ennek a XII. századbeli templomnak a fala. Még ma is látható egy lőrésszerű kis ablak, mely román stílus jegyeit viseli, rajta az eredeti vakolattal. Közvetlen a modern vakolat széle alatt sarokra állított ill. faragott téglák jelzik az ősi templom fogas párkányának vonalát. Ez a kis templomfal az egész déli Balaton-part legrégibb, még fellelhető építészeti műemléke, amely nem rom, hanem "élő" épület szerves része. A "második szemesi templom": az eredeti kis kápolnát a tatárjárás után pár évtizeddel megnagyobbították, megtartva a déli falát. Ennek a legértékesebb része a szentély, három kőkeretes ablakával. Az ablakok stílusjegyei, félkörből alig kiugró csúcsívei arra vallanak, hogy valamikor 1300 körül épült átmeneti stílusban. Emellett szól az is, hogy ezidőtájt a földbirtokos Poholcsai (Raholczai) család egész vagyonát a szemesi egyháznak adományozta. Ebből a vagyonból épült 1325-ben a falutól délre a pálos szerzetesek Mindenszentekről nevezett kolostora. Az 1335. évi pápai összeírásban Szemes plébániás egyházként szerepel, plébánosa Péter. Ez a második templom 4,6 méterrel volt rövidebb, mint a mostani. A "harmadik templom" Mátyás király egykori emberének, Gergelylaki Buzlay Mózesnek nevéhez fűződik 1500 körül. Megtoldotta 4,6 m-rel , és elhelyezett a szentély baloldali belső falán egy reneszánsz jegyeket magán viselő epitáfiumot (egyházi dombormű; korábban mindenki, tévesen, pasztofóriumnak, szentségtartó fülkének nézte), melyhez hasonló legfeljebb tíz van az országban. A török uralom évei alatt romos állapotba került a templom. Somogy megye megbízottai a török kiűzése után, 1721-ben jegyzőkönyvben rögzítették templomunk akkori állapotát: „Kőtemplom található a faluban, de elhagyottan, romos állapotban, falai nagyrészt még megvannak... A szentély és a sekrestye felismerhető...” Újjáépítése 1743-ban kezdődött, amikor tornyot is építettek hozzá, és két harangot helyeztek el benne. A Hunyady család birtokába került, s az ő irányításuk alatt a település arculatára a barokk stílus nyomta rá jeleit. A templom restaurálására 1964-1972 között került sor, kikerült  a templomból a török időkben felgyülemlett 65 cm magas törmelékréteg, így a török idők előtti méreteiben és szép arányaiban áll előttünk a templom. 
Hírlevél


Free cracks. Balatonszemes 2020 - Created by: Synaptx Internet Service