HOME

Településünk Önkormányzat Programajánló Vendéglátás Szálláshelyek

Településünk

Önkormányzat

Programajánló

Vendéglátás

Szálláshelyek

Téma: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9110362&la=84734041

« Vissza

   

Betű méret: Szövegméret növelése  Szövegméret csökkentése

Nyomtat  HELP

Kedves Balatonszemesiek!
Nem tudom, mennyire köztudott, de 5 és fél éve létezik egy Balatonszemes témájú topik az Indexen, immár több mint 10 000 hozzászólással. Az itteniek óhaját képviselve keresem

1.

folytatom: keresem a párbeszéd lehetőségét a hivatalos szemesi honlappal, ezen keresztül a szemesi elöljárókkal. Szeretném figyelmükbe ajánlani az Indexen működő
csevegést, amit itt érnek el:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9110362&la=84734041
Üdvőzlettel: Kőporosy János

2010-02-06 20:50:08

Kőporosy János

Hozzászólok

Hozzászólások:

Tisztelt Kőporosy János Úr!
A fent hivatkozott Index "csevegés" áttekintése után magam részéről készségesen állok rendelkezésre közérdekű kérdéseik - "Internetes ügyfélfogadás" keretében történő - megválaszolására. Ez azonban csak addig terjeszkedhet, amíg valóban /az Önök elhatározásának megfelelően/ név szerinti komoly kérdésekre szorítkozik. Nem adhat teret egy település honlapja sem személyeskedésre, sem olyan hangnem alkalmazására amely e célhoz, illetve az önkormányzat szerveihez méltatlan. Amennyiben azonban ez valóban információ szerzésre szolgál, úgy magam részéről vállalom, hogy korrekt kérdéseikre korrekt választ fogok adni, jó indulatú ötleteiket pedig megfontolom és megfontolásra ajánlom.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző

2010-02-07 09:52:19

Dr. Valkó Zsuzsanna  hozzászólása


2.

folytatom: keresem a párbeszéd lehetőségét a hivatalos szemesi honlappal, ezen keresztül a szemesi elöljárókkal. Szeretném figyelmükbe ajánlani az Indexen működő
csevegést, amit itt érnek el:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9110362&la=84734041
Üdvőzlettel: Kőporosy János

2010-02-06 20:50:22

Kőporosy János

Hozzászólok


3.

folytatom: keresem a párbeszéd lehetőségét a hivatalos szemesi honlappal, ezen keresztül a szemesi elöljárókkal. Szeretném figyelmükbe ajánlani az Indexen működő
csevegést, amit itt érnek el:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9110362&la=84734041
Üdvőzlettel: Kőporosy János

2010-02-06 20:52:06

Kőporosy János

Hozzászólok


4.

Elnézést a döcögős indulásért, még csikorognak a fogaskerek!
K.J.

2010-02-06 20:53:25

Kőporosy János

Hozzászólok


5.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az SCD group a Lidó kemping helyére a szemesi, engedélyezett, építési magasságot átlépő épületeket tervez.
Ennek alapja, az OTÉK egy vertikális joghézagának kihasználása.
Ezt minden hozzáértő látja, hogy egy fikció, amit a gyakorlatban, csak horizontális túllépéssel lehet megvalósítani. Ezt egy támfal verzió hivatott legalizálni.
Ismerem, ebben az ügyben hozott elvi építési engedély tartalmát.
Itt is felismerni vélem, a kvázi jelleget.
Tudom, ebben a földvári építési hatóság az illetékes, de Szemesnek véleményezési jogköre van.
Ezt az álláspontjukat viszont nem ismerem. Mint a Képviselő-testület, mint Stadler úr tekintetében.
Üdvözlettel: Lovász Péter

2010-02-07 16:39:40

Lovász Péter

Hozzászólok

Hozzászólások:

Tisztelt Lovász Péter Úr !
A Képviselő-testületnek címzett kérdésére az alábbiakban tájékoztatom:
A rendezési terv, ill. Helyi Építési Szabályzat (Hatályos: 13/2005 (VII.25 rendelet) az adott helyen 8 m-es építménymagasságot állapít meg. A képviselő-testület rendelete jogszabály és az a település teljes - illetékességi -területén kötelező. A képviselőtestület, illetve a rendelet előkészítők részéről - feltehetően - fel sem merült az, hogy az épületmagasság nem a természetes terepszinthez mérten értelmezendő. Bár még e kérdésben döntés nem született, de a "jogalkotói szándék" nem irányulhatott arra, hogy a rendeletben szabályozott magassági szintek egy tereprendezési "manőverrel" túlléphetők legyenek. Bár a rendelet nem tiltja és nem korlátozza a terepalakításokat (feltöltés, bevágás) de megengedő szabályt sem tartalmaz. Az OTÉK (ha jól tudom 45 §-a) nem engedi a telek feltöltését. Az, hogy ez nem telek, hanem az építési terület terepszint változása, olyan jogi vita, melyet a fellebviteli hatóságnak kell eldöntenie. Az építéshatósági döntést megelőző tervtanács nem észrevételezte a szándékot. A kialakult probléma megoldására az SCD Holding részéről kompromisszumos javaslat érkezett, melyet a képviselő-testület előtt ismertettek. A Balaton törvény szerint az építménymagasság 12 m-es is lehetne. A kompromisszum lehetősége a jelenleg folyó rendezési terv felülvizsgálatának eljárása során kerül megtárgyalásra. 2010.02. 09-én tervegyeztető tárgyalás, majd az Á. Főépítészi záróvélemény után kerül a testület elé a település rendezési terve és Helyi Építési Szabályzata jóváhagyás végett. (legkorábban márciusi Kt. ülés) Tény, hogy a kérelmet annak beadási időpontjában érvényes jogszabályok alapján kell elbírálni, ezért fontos a kompromisszumos megoldás megfontolása. Az érdeklődésre a tervegyeztető tárgyalást követően - ha ott szakhatósági egyetértés alakul ki - pontosabb információval szolgálhatok.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző

2010-02-08 22:42:24

Dr. Valkó Zsuzsanna  hozzászólása

Tisztelt Körjegyző asszony!
Köszönöm válaszát, amennyiben ez ügyben további információval tud szolgálni az elkövetkezőkben, kérem ezen a fórumon tájékoztatni.

2010-02-08 23:03:54

Lovász Péter  hozzászólása


6.

Köszönjük az online ügyfélfogadás lehetőségét. Ez mérföldkő lehet a korrekt tájékoztatásban.

2010-02-08 07:43:54

Benedek Balázs

Hozzászólok

Hozzászólások:

Amit problémának tartok, hogy az oldalra ellenőrizetlenül, bárki nevével lehet regisztrálni és ebből könnyen problémák adódhatnak.
Tisztelettel: Benedek Balázs

2010-02-08 10:40:10

Benedek Balázs  hozzászólása

Tisztelt Benedek Balázs Úr !
A köszönet részünkről is szükséges: a jó ötletért.
A regisztrációra tett figyelem felhívását is köszönjük, informatikusok véleményét kikérjük, addig is bízunk abban, hogy valós névvel, komoly szándékkal jelentkeznek be.
Felelőséggel fogjuk követni a felvetéseiket és reméljük ennek viszonzását.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző

2010-02-08 22:53:03

Dr. Valkó Zsuzsanna  hozzászólása


7.

Kedves Dr. Valkó Zsuzsanna, körjegyző asszony!
Nagyon köszönöm a gyors válaszát, és egyben elnézést kérek, a saját kései reakciómért, de egy váratlan esemény felborította a szokásos "ügymenetet".
Nagyon nagy örömömre szolgál, ha megindul a "csevegés", és köszönöm, mert pontosan tudom, hogy ez is az Ön szűkre szabott szabadidejének rovására megy. Ígérem, hogy ennek figyelemben tartásával élek a lehetőséggel.
Kőporosy János

2010-02-10 14:44:30

Kőporosy János

Hozzászólok

Hozzászólások:

Tisztelt Kőporossy János Úr !
Köszönöm megértő szavait, valóban szűkösre szabott az időm, ezért röviden fogok válaszolni kérdéseikre. Amennyiben bővebb információ szükséges a megadottakon kívül, vagy más nem mindenki által igényel információra kíváncsiak a a "csevegők" minden nap megnézem az E-mailjeim is.
Amennyiben módosítani kellene e fórum címét, elnevezését úgy szívesen átmódosítjuk.
Az SCD Holding "Lidó" kempingjének ügyében a szakhatósági egyeztetés megtörtént. Az egyeztetési jegyzőkönyvet annak aláírását követően a honlapra feltesszük. Előzetesen: Az építési helyeken - amennyiben az OTÉK szigorúbb szabályokat nem határoz meg: a feltöltés mértéke tervezetünkben maximálva lesz. A tervezetet a Képviselő-testületnek kell megvitatnia és ezért ez "csak" szakhatósági egyeztetés utáni tervezet. A rendelet megalkotása napirendként várhatólag a márciusi Kt. ülésre kerül be.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző

2010-02-15 20:38:15

Dr. Valkó Zsuzsanna  hozzászólása


8.

Tisztelt Körjegyző Asszony!
Állásfoglalását szeretném kérni egy - a hulladékkezelési szolgáltatást érintő - ügyben.
Balatonszemes község Önkormányzat Képviselő–testületének 1/2010 (01.18.)
sz. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 24/2002.(XII.16.) számú rendelete 1.§. 40. bekezdésében ez áll:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kérdésekben a társasházak vagy lakásszövetkezeti lakások esetén ingatlantulajdonos nem az adott társasházi vagy szövetkezeti lakás egység külön lapon nyilvántartott tulajdonosa, hanem a társasházi vagy lakásszövetkezeti közösség egyetemlegesen, melyet a közös képviselő, vagy a társasház, illetve lakásszövetkezet alapító okirata szerinti szerv, vagy személy képvisel.
Hogyan lehetséges, hogy a Zöldfok Zrt. mégis minden tulajdonostársnak számlázza a hulladékkezelési közszolgáltatás díját.
Tisztelettel, dr. Rohoska Lajos

2010-03-19 21:23:40

Dr. Rohoska Lajos

Hozzászólok

Hozzászólások:

Tájékoztatom, hogy ebben és több más szolgáltatói kérdésben a "AVE" Zöldfok Zrt. képviselőivel jövő héten kedden (03.30) tárgyalást tartunk. Az ott kialakult álláspontokról és az egyeztetés eredményéről tájékoztatom.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna

2010-03-26 04:53:58

Dr. Valkó Zsuzsanna  hozzászólása

Érdeklődöm, milyen eredményt hoztak a tárgyalások?

2010-04-07 22:23:13

Dr. Rohoska Lajos  hozzászólása

Érdeklődöm, milyen eredményt hoztak a tárgyalások?

2010-04-16 18:11:14

Dr. Rohoska Lajos  hozzászólása


9.

Érdeklődöm, milyen eredményt hoztak a tárgyalások?

2010-04-16 18:10:49

Dr. Rohoska Lajos

Hozzászólok

Hozzászólások:

Tisztelt Dr. Rohoska Lajos Úr !
Mindenekelőtt elnézését kérem, hogy válaszommal megvárakoztattam Önt és a fórumon érdeklődőket. Ennek csupán egyik oka volt a választási előkészületek és az a napi teendők tömkelege, mely miatt időben sem bővelkedtem. A másik és lényegesebb ok, hogy szerettem volna pozitív eredménnyel szolgálni, amelyet sajnos nem igazán eredményezett a megbeszélés. Tisztázódtak ugyan kérdések, de lényeges alapproblémák maradtak nyitva. A március 30-át követő tárgyalások egyrészt tovább folytatódnak, másrészt további kiutak keresésére serkentik az önkormányzat vezetőit. Tény, hogy Balatonszemes sem egyedül, sem Balatonőszöddel közösen nem tudja - vagy csak rendkívül nagy nehézésgek árán tudja - a megfelelő megoldást megtalálni, de szeretnénk "élen járni" és kezdeményezésünkkel elősegíteni azt, hogy a lakosság és az üdülő tulajdonosok, de maga az önkormányzat se legyen ilyen "kiszolgáltatott" helyzetben. A megoldás keresésében azonban időnek előtte információt nem tudok adni. Korrekt megoldást csak akkor lehet ismertetni, ha az jogilag teljesen védhető és biztos megoldás látható. Éppen ezért a közszolgáltatási és a konzorciumi szerződéseket kívülálló gazdasági és jogi szakemberekkel is át kívánjuk nézetni.
Ismételten köszönöm türelmüket és minden fejleményről, amelynek nyilvánosságra hozatala nem járhat hátránnyal folyamatosan tájékoztatom Önöket.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző

2010-04-19 17:32:39

Dr. Valkó Zsuzsanna  hozzászólása

Köszönöm!

2010-04-19 21:43:30

Dr. Rohoska Lajos  hozzászólása

Április 20-án a szolgáltató divizió igazgatójával történt tárgyaláson - sajnos magánszemélyeket érintő kedvezményt nem sikerült elérni, de - az önkormányzatunkat érintő alábbi kérdésekben sikerült megegyezni:
- A szelektív gyűjtőpontokon képződő szilárd hulladékot az AVE ZÖLDFOK az ISPA kötelezettségig ingyenesen szállítja el.
- A "Szemesért" Nonprofit Kft által összegyűjtött és a Som-i lerakóhelyre szállított hulladék után fizetett ártalmatlanítási költség közel 2/3-os árengedménybe "részesül". Ez január 1-ig visszamenőleg jóváírásra kerül.
- A lim-lom akció tonnánkénti árára a tavalyi Zöldfokos árral azonos mértékű szállítási díj ajánlat érkezik.
Kértük ezek írásba rögzítését.
Bár a szolgáltatást igénybe vevőknél ezek közvetlenül nem érezhető díjcsökkentések, de az Önök adójából is fedezett közkiadásokból milliós nagyságrendű megtakarítást eredményeznek, s ami reménykeltő, hogy valami "kimozdult" a holtpontról.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna

2010-04-21 05:21:08

Dr. Valkó Zsuzsanna  hozzászólása


10.

Tisztelt Körjegyző Asszony!

Várom szíves válaszát a tekintetben, hogy a május 1. - szeptember 30. időszakban ki ellenőrzi és szankcionálja a hatályos jogszabályok betartását és megsértését a Vasvári Pál utcai szabad strandon?: különös tekintettel a gépjármű behajtási-; bármilyen fajtájú állat beviteli, sétáltatási és fürdetési-tilalomra; valamint a vízben történő műtárgy (horgászállás, csónak és vizibicikli-tartó) elhelyezésekre. Válasza azért is érdekelne, mert a sorozatos és folyamatos jogszabálysértések jellemzően ezen témakörökben fordulnak elő, és visszaszorításuk a jelenleginél hatékonyabb fellépést követel az érintett hatóságoktól a strand szépségének és használhatóságának megőrzése szempontjából.
Tisztelettel: Wiesner Gábor

2010-05-02 15:35:37

Wiesner Gábor

Hozzászólok


11.

Tisztelt Körjegyző Asszony!

Várom szíves válaszát a tekintetben, hogy a május 1. - szeptember 30. időszakban ki ellenőrzi és szankcionálja a hatályos jogszabályok betartását és megsértését a Vasvári Pál utcai szabad strandon?: különös tekintettel a gépjármű behajtási-; bármilyen fajtájú állat beviteli, sétáltatási és fürdetési-tilalomra; valamint a vízben történő műtárgy (horgászállás, csónak és vizibicikli-tartó) elhelyezésekre. Válasza azért is érdekelne, mert a sorozatos és folyamatos jogszabálysértések jellemzően ezen témakörökben fordulnak elő, és visszaszorításuk a jelenleginél hatékonyabb fellépést követel az érintett hatóságoktól a strand szépségének és használhatóságának megőrzése szempontjából.
Tisztelettel: Wiesner Gábor

2010-05-02 16:28:48

Wiesner Gábor

Hozzászólok

Hozzászólások:

Sajnos Balatonszemes többi szabadstrandján sem jobb a helyzet.

2010-05-07 20:22:47

Dr. Rohoska Lajos  hozzászólása

Tisztelt Körjegyző Asszony!

Még mindig várom válaszát.
Üdvözlettel: WG

2010-06-01 09:19:21

Wiesner Gábor  hozzászólása

Tisztelt Körjegyző Asszony!


Kérem szíves válaszát a Fórumban a tekintetben is, hogy a hatályos 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének 1-18./ pontja álláspontja szerint maradéktalanul és folyamatosan betartásra kerül-e a Vasvári Pál utcai ún. őszödi strand, mint természetes fürdőhely üzemeltetése során? Véleményem szerint az 5., 7., 10., 11., 14. pontokban foglaltak folyamatosan nem kerülnek betartásra - ugyanúgy, mint a teljes 4.sz. (1-2./) mellékletben foglaltak.

Várom szíves és mielőbbi válaszát, valamint a hiányosságok kiküszöbölése érdekében kezdeményezett intézkedéseit.

Üdvözlettel: Wiesner Gábor

2010-06-04 22:13:59

Wiesner Gábor  hozzászólása


12.

Tisztelt Wiesner Gábor Úr ! Mindenekelőtt szíves elnézését kérem a késedelmes válaszért. A késedelem oka egyedül időhiány volt. Tájékoztatom Önt, hogy az Ön által is idézett előírások betartása, illetve azok jelentős költsége miatt a parti sávban szabad-strandokként ismert közterületek nincsenek természetes fürdőhelyekké kijelölve. A fürdőzés természetesen nem tilos, de bizonyos feltételeknek nem kötelező megfelelni. A kijelölt strandunk- Berzsenyi D. utcai - üzemeltetésére és a fürdőzésre egyébként alkalmas Balaton parti közterületekre a Szemesért Nonprofit Kft-vel üzemeltetési, ill. kezelési szerződésünk van. A Kft kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a parton és partközeli közterületeken rendezett és tiszta környezetet biztosítson. Amennyiben a fürdőzők, vagy ide érkező vedndégeink rendellenességet tapasztalnak kérjük szíveskedjenek azt felénk, vagy a Kft. felé jelezni és igyekszünk azonnal intézkedni, mert a Korm. rendelet mellékleteiben meghatározott feltételek közül vannak olyan elvárások, illetve feltételek, amelyek a kijelöléstől függetlenül elvárható igények.

2010-06-10 21:20:42

Dr. Valkó Zsuzsanna

Hozzászólok

Hozzászólások:

Tisztelt Jegyző Asszony,

munkanapokon du. 4-től másnap reggel 8-ig és péntek délutántól hétfő reggelig nincs kinek jelezni a szabad strandon horgászók, kutyasétáltatók és -fürdetők, szemetelők, csikket eldobálók, hétvégén zajosan házat építők, stb. jelenlétét és tevékenységét, mert kiürül a Hivatal, a siófoki rendőrség pedig ilyen apróságok miatt ki sem jön. Elhiheti, többször megpróbáltam mind az Önkormányzatot, mind a rendőrséget hívni ilyen esetekben.

Ezért tartom dodonainak ezen sorait: "rendellenességet tapasztalnak kérjük szíveskedjenek azt felénk, vagy a Kft. felé jelezni és igyekszünk azonnal intézkedni"

Konstruktívabb javaslata nem lenne az anomáliák megoldására? A helyi körzeti megbízottnak nem adhatna át ezen feladatköreiből az Önkormányzat vagy a Szemesért Kft.? Valamit kellene azért haladni ezen ügyekben, nem gondolja?
Várom válaszát: Takács István

2011-03-27 17:39:09

Takács István  hozzászólása


13.

Tisztelt Dr. Rohoska Lajos Úr ! Szeretném, ha a fenti válaszom Önnek is megfelelne azzal, hogy igyekszünk a stand kijelöléstől függetlenül is olyan feltételeket teremteni, amely vendégeink megelégedését szolgálja, ha ennek ellenére hiányosságot észlelnek, úgy kérem szíves - konkrét - jelzésüket.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna

2010-06-10 21:23:49

Dr. Valkó Zsuzsanna

Hozzászólok


14.

Közérdeklődésre hivatkozással tájékoztatom a válaszra várókat, hogy a szilárd hulladék ügyében jelentős pozitív eredményeket nem sikerült elérnünk. Az április 20-i megbeszélést követően a szolgáltatóval még több tanácskozásra is sor került, amelyeknél csak kisebb kompromisszumok köttettek. A szolgáltatási díj ez évi összegében változtatást nem tudtunk eszközölni.Összefogás nélkül túl sok reményünk nincs arra, hogy hatékony lehessen fellépésünk. Reméljük azonban azt, hogy az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának jelentései alapján központi jogszabály változások fognak bekövetkezni. Változás esetén tájékoztatási kötelezettségünknek eleget fogunk tenni.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna körjegyző

2010-06-10 21:35:39

Dr. Valkó Zsuzsanna

Hozzászólok


15.

Tisztelt Körjegyző Asszony.

A Kikötő utca és Ady E. utca területén, a rendezésiterv anomáliájával kapcsolatban szeretném véleményét kérni. Ezen a területen a rendezésiterven 24 méteres közút szerepel, ami a tervlap alapján magántulajdont érint.
Ez egy rövid szakasz, kb. 100 méter. Kérdésem arra irányul, hogy a tervlapok készítőjének a hibája, ami megkérdőjelezi szakmai hozzáértését, vagy Szemesnek megéri ezen szakasz kisajátítását végrehajtani.
Tisztelettel: Lovász Péter

2010-07-11 13:46:10

Lovász Péter

Hozzászólok

Hozzászólások:

Pontosítok, 24 méter széles út.

2010-07-11 18:01:51

Lovász Péter  hozzászólása


16.

Tisztelt Lovász Péter Úr !
A Kikötő utca 20 m szélességű, a rendezési terv magántulajdont nem érint. Az Ady E. utca elején a négyes útkereszteződéstől Keletre van egy szakasz 24 m szélességben jelölve. Amennyiben ez a felvetés tárgya, úgy az alábbiakat jelzem:
A jelenlegi rendezési terv a szabályozási szélességet nem változtatta a korábbi rendezési tervben jelöltekhez képest és az övezeti besorolás sem módosult. A Köu területen az OTÉK 26 § (3) bek. szerint felsorolt épületek helyezhetők el a közútkezelő hozzájárulásával. (Pl. kereskedelmi, igazgatási, gazdasági, közlekedést kiszolgáló épületek)
A 192 hrsz-ú ingatlan önkormányzati terület, de "úszótelkek"-ként kisebb területek kerültek "leosztásra 192/2 ../3 ../ hrsz. alatt amely magántulajdonú, s a rendezési terv és a Korm. rendelet szerint is ezen övezeten belül az üzlet maradhat a nélkül, hogy azt ki kellene sajátítani. Amennyiben a felvetése másra vonatkozott úgy kérem - a félreértések elkerülése érdekében - hrsz. megjelölését
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna

2010-07-14 17:22:42

Dr. Valkó Zsuzsanna

Hozzászólok

Hozzászólások:

Tisztelt Körjegyző Asszony.
Balatonszemes önkormányzata, mélyrehatóan nyúlt bele a közelmultban Szemes rendezésitervébe.
Úgy gondolom, hogy ilyen esetben sok minden más is tisztázható, pont a jogbiztonsághoz való alkotmányos jog alapján. Az AB 35/2005.(IX.29.) és a 22/2006.(VI.15.) határozatára,az Országgyűlés megalkotta a 2007. évi CXXII törvényt.
Ez a törvény tartalmazza, hogy közérdekből, hogyan lehet kisajátítani.
Az én olvasatomban, ezek az "úszótelkek" a törvény hatályába beleférnek, valamint a mai rendezésiterv tartalmazza is, mivel egy közút szűkítés lehet közérdek is.
Úgy látom, ma nem sajátítok ki és holnap...?
Egy rerndezési terv egyik oldalon jogbiztonságot ad a másik oldalon meg nem.

2010-07-14 19:11:51

Lovász Péter  hozzászólása

Bocsánat, pontosítok,2007. évi CXXIII.törvény. Egy karakter lemaradt.

2010-07-14 19:22:38

Lovász Péter  hozzászólása

Tovább folytatom. a 192 hrsz-u ingatlan, valóban önkormányzati tulajdon, ugyan úgy mint az alatta létező közút. A különbséget funkcionalításban látom.
Itt sem érzek jogbiztonságot, mint bérlői szinten.

2010-07-14 19:34:52

Lovász Péter  hozzászólása


17.

Tisztelt Lovász Péter Úr !
A rendezési terv egy fejlesztési koncepción, településszerkezet meghatározásán alapul, melyek hosszútávú elképzelések. A településrendezési eszközök egyike a szabályozási terv, s mint nevében is szerepel: terv. A lehetőséget valóban megteremti annak, hogy közérdekből, közcélból a tervnek megfelelően "azonnali és teljes kártalanítás mellett" a kisajátítás megtörténhessen. Ez teremti meg a jogbiztonságot, hogy nyomós érv mellett valós ellenértéket (vagy csereingatlant, vagy megfelelő pénzeszközt) kell biztosítani a kisajátítás károsultjának. A kisajátítás előtt az érintettekkel egyeztetési eljárás keretében egyezségre kell törekedni. Ez nem egyik napról a másikra történik.
Üdvözlettel: Dr. Valkó Zsuzsanna

2010-07-15 20:29:35

Dr. Valkó Zsuzsanna

Hozzászólok

Hozzászólások:

Tisztel Körjegyző Asszony.
Köszönöm válaszát, ami ezt az anomáliát értelmezhetővé teszi.
Üdvözlettel: Lovász Péter.

2010-07-15 21:41:57

Lovász Péter  hozzászólásaÚj szempontot küldök a megnyitott témához:
© Balatonszemes Község Önkormányzata - Belső használatra!!!

 

Jogi nyilatkozat

|

Impresszum

|

©2006 Balatonszemes Önkormányzata (Pető Albert)

|

HOME