cog wheels 2125169 1920 Közös Önkormányzati hivatal

Közös Önkormányzati hivatal

Képviselő-testület

Képviselő-testület tagjai:

 • Németh Kornélné polgármester asszony
 • Benedek Balázs képviselő
 • Boór Miklós képviselő
 • Dr. Valkó Zsuzsanna képviselő
 • Mórocz Viktor alpolgármester
 • Rajczi Tamás képviselő
 • Nyárádi György képviselő

Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjai:

 • Mórocz Viktor elnök
 • Boór Miklós tag
 • Rajczi Tamás tag
Hivatali kapuk KRID azonosítók

Önkormányzat:

 • BSZEMES
 • 532979998

Hivatal:

 • SKFIT
 • 407039390
Balatonszemes Község Polgármestere

Németh Kornélné polgármester asszony

Tel.: 84/560-900
E-mail: polgarmester@balatonszemes.hu

Fogadóóra: HÉTFŐ 8-tól 12 óráig.

Jegyző

dr. Szatmári Ibolya jegyző

Tel.:   84/560-903
Email: jegyzo@balatonszemes.hu

Fogadóóra:

 • Balatonszemes: szerda 8:00 – 12:00
 • Balatonőszöd: péntek 8:00 – 12:00
Titkárság és Igazgatás

Fekete Beatrix

 • Tel.: 84/560-909
 • E-mail: fekete.beatrix@balatonszemes.hu

A következő ügyekben illetékes:

 • jegyző helyettese
 • – birtokvédelmi ügyek
 • – kapcsolattartás a képviselőkkel, az intézményvezetőkkel, a Törvényességi Főosztállyal, a Somogy Megyei Kormányhivatallal

Hermanné Zsédenyi Ágnes

Titkársági és munkaügyi ügyintéző

A következő ügyekben illetékes:

 • – polgármesteri és jegyzői asszisztensi feladatok ellátása
 • – polgármesteri levelezés, lakossági panaszok, bejelentések kezelése
 • – kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, egyéb szervezetekkel
 • – hírek honlapon való közzététele, helyi újság szerkesztésében való részvétel

Szántóné Pesti Amália főelőadó

A következő ügyekben illetékes:

 • – telefonközpont
 • – ügyiratok iktatása, irattározása
 • – postázás
 • – választással kapcsolatos feladatok, jegyzőkönyvvezető
 • – testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése, nyilvántartások
 • – állategészségügyi igazgatás (eboltás, méhek, állati hullák)
 • – egyéb igazgatási feladatok
 • – anyakönyvvezető

Fonainé Skerlecz Zsuzsanna főtanácsos

Tel.: 84/560-908
E-mail:igazgatas@balatonszemes.hu

A következő ügyekben illetékes:

 • szociális igazgatás, beleértve a polgármesterre átruházott döntések előkészítése
 • gyámügyi igazgatás, gyermekvédelem
 • közcélú és közhasznú munkavégzés intézése
 • kapcsolattartás a Munkaügyi Kp-al
 • részt vesz a választási iroda munkájában, választási jegyzőkönyvvezető

Gaálné Miklós Zita  főelőadó

Tel.: 84/560-908
E-mail: gaalne.zita@balatonszemes.hu

A következő ügyekben illetékes:

 • anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, első számú anyakönyvvezető
 • választási eljárással kapcsolatos ügyek, a választás előkészítése
 • hagyatéki ügyek – ipar és kereskedelmi ügyek intézése (működési engedély, telepengedély, nyitva tartás, játékterem engedély)
 • lakásügyek – lakcímnyilvántartás, bejelentkezés
 • állampolgársági ügyek
 • földrajzi nevekkel kapcsolatos ügyintézés
 • külföldiek ingatlanvásárlása
 • termőföld és egyéb hirdetmények kifüggesztése
 • fizetővendéglátás engedélyezése
Adóigazgatás

Keserű Balázsné 

Tel.: 84/560-904

A következő ügyekben illetékes:

 • – iparűzési adó
 • – gépjárműadó
 • – idegenforgalmi adó
 • – végrehajtási ügyek

Martinka Péter vezetőtanácsos

 A következő ügyekben illetékes:

 • – építményadó
 • – magánszemélyek kommunális adója
 • – telekadó
 • – végrehajtási ügyek
Műszaki ügyek

 Baranyai Lajos vezető-főtanácsos

A következő ügyekben illetékes:

 •  – kommunális igazgatási feladatok (közterület-használat, települési szemle megszervezése évente 2 alkalommal, köztisztaság és hulladékgazdálkodás, temetővel kapcsolatos feladatok, talajterhelés)
 •  – munka- és tűzvédelem
 •  – polgári védelmi igazgatás, közbiztonsági referens
 •  – kiemelt építéshatósággal kapcsolattartás (levelezés, visszaküldött iratanyag kezelése, tervtár kezelése)
 •  – településszerkezeti és szabályozási tervvel összefüggő feladatok
 •  – közműépítések tulajdonosi hozzájárulások
 •  – fürdőhely kijelöléssel kapcsolatos feladatok, vízi állások
 •  – közműnyilvántartások vezetése
 •  – hidak utak felügyelete
 •  – lakásgazdálkodási feladatok
 •  – vagyonkataszter vezetéséhez kapcs. műszaki feladatok
 •  – ingatlan nyilvántartás
 •  – adó- és értékbizonyítványok
Főépítész

 Kadlicskó Krisztián – főépítész

 • Fogadónap: szerda 08:00 – 12:00
Pénzügyek

Birkás Sándor pénzügyi ügyintéző

Tel.: 84/560-905

Gáspárné Kulcsár Brigitta könyvelés, költségvetés

Tel.: 84/560-905

 

Tel.: 84/560-905

Horváth Terézia pénztáros

Tel: 84/560-905

A következő ügyekben illetékesek:

 • kötelezettségvállalások nyilvántartása
 • szerződések nyilvántartása
 • leltározási feladatok
 • ciklusprogram előkészítése, költségvetési koncepció előkészítése
 • költségvetés, beszámoló és zárszámadás előkészítése, kezelése,
 • intézményfinanszírozás
 • állami támogatások leigénylése
 • számlázás
 • statisztikai adatszolgáltatás
 • pályázati pénzekkel kapcsolatos elszámolás
 • választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása
 • könyvelési feladatok teljes körű ellátása
 •  éves leltár
 • kamatmentes kölcsönök nyilvántartása, visszafizetések ellenőrzése
 • közműelőlegek nyilvántartása és azok visszafizetése
 • házipénztár kezelés
 • dolgozók kötelező juttatásainak nyilvántartása és kezelése
 • helyben történő kifizetések bérszámfejtése
 • számlák kontírozása, OTP terminálon keresztül történő utalása
 • bankanyag összeállítása, kezelése
 • vagyonkataszter vezetése, statisztika készítés
 • álló-és forgóeszköz nyilvántartás vezetése
 • víziközmű hozzájárulási ügyek
Szociális szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő: Fülöp Andrea

Szociális és Házi-gondozó Szolgálat

Böröczky Virág gondozó

Balatonöszöd Ügyfélszolgálati Iroda

www.balatonoszod.hu
Cím: Balatonőszöd, Szabadság u. 89.
Telefon: +36/84/560-005
E-mail: onkormanyzat@balatonoszod.hu

Bamkszámlaszámok

Balatonszemes Község Önkormányzata

Cím: 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

Telefon: 84/560-900

Fax: 84/360-282

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

 • Építményadó számla: 11743040-15396437-02440000
 • Magánszemélyek kommunális adója számla: 11743040-15396437-02820000
 • Telekadó számla: 11743040-15396437-02510000
 • Késedelmi pótlék számla: 11743040-15396437-03780000
 • Idegenforgalmi adó számla: 11743040-15396437-03090000
 • Gépjárműadó számla: 11743040-15396437-08970000
 • Iparűzési adó számla: 11743040-15396437-03540000
 • Egyéb bevételek számla: 11743040-15396437-08800000
 • Idegen bevételek számla: 11743040-15396437-04400000
 • Bírság számla: 11743040-15396437-03610000
 • Eljárási illeték számla: 11743040-15396437-03470000
 • Talajterhelési díj számla: 11743040-15396437-03920000
 • Költségvetési elszámolási számla: 11743040-15396437