Boldog Özséb szobor

Boldog Özséb szobor

A pálosok rendje az egyetlen magyarországi alapítású férfi szerzetesrend. Alapítójuk Boldog Özséb volt, aki egy este mély imába merült és látomása volt, amelyből megértette, hogy az addig a szétszórtan élő remetéket egyetlen közösségbe kell összefognia. Özséb atya hívására az addig szétszórtan élő remeték csoportokba szerveződtek, első monostorukat és templomukat 1250-ben emelték. Özséb a rend védőszentjéül a III. században élt Remete Szent Pált választotta. A hagyomány szerint ő volt az első, aki Krisztus szeretetéért elhagyta a világot, az egyiptomi puszta magányába vonult, ahol imádkozva és vezekelve töltötte egész életét.