Képviselő-testületi anyagok

Képviselő-testületi anyagok

2024. évi Képviselő-testületi anyagok

2024.06.14Előterjesztés – A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum intézményvezetői feladatának ellátásáról
2024.05.28Előterjesztés – A Magyar Falu Program keretében Út, híd, járda építése felújítása című alprogramhoz benyújtani kívánt pályázat kapcsán
Előterjesztés – A Balatonszemes Berzsenyi utcai strand vizesblokk tetőszigetelése tárgyú építési munkálatok megvalósításáról
2024.05.09Beszámoló – Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről – zárszámadás
Előterjesztés – Az Önk. által 2023. évben támogatott civil szervezetek beszámolóinak megtárgyalásáról, és a 2024. évi működési támogatásukra vonatkozó kérelmek elbírálásáról
Előterjesztés – Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2021 (III.18) rendelet módosításáról
Előterjesztés – Bszemes K. Önk.a részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtásáról, tálalókonyha üzemeltetése szolgáltatás ellátásáráról
Beszámoló – Balatonszemes Községi Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztés – A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatról
Előterjesztés – Bszemes K. Önk. KT-nek a településkép védelméről szóló 7/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről
Előterjesztés – Területrendezési hatósági eljárás kezdeményezéséről a Bagolyvár utca 1261 hrsz-ú telekre vonatkozóan – Fatemplom
Melléklet – Vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosítása
Előterjesztés – Balatonszemes Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 1231/20 hrsz. ingatlannak a 1231/20_A ingatlan alatti területének értékesítésér
Előterjesztés – Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Bszemesi Községi Önkormányzatnál 2023. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről
Előterjesztés – A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2024.04.25Előterjesztés – A 2024. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről
Előterjesztés – A 2024. évi nyári rendezvényekről
Melléklet – 2024 PROGRAMOK
Beszámoló – A Szemesért Nonprofit Kft. 2024. évi nyári szezonra való felkészüléséről, a 2024. évi feladatterv elfogadásáról
Előterjesztés – Okos zebra telepítéséről
2024.03.21Előterjesztés – A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés – Az önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról – REKI
Előterjesztés – Balatonszemes Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztés – A civil szervezetek 2024. évi támogatásáról
Beszámoló – Bszemes K. Önk. által fenntartott és működtetett szociális alapszolgáltatások (szoc. étk. és házi segítségny.) 2023. évi szakmai munkájáról
Előterjesztés – A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról
Előterjesztés – A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum intézményvezetői (igazgató) álláshelyére kiírt pályázatról
Állásfoglalás a gyermekek védelme érdekében
2024.02.22Előterjesztés – A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztés – A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
2022.02.22Előterjesztés – A Bszemes, platán fasor metszési feladatainak ellátása 2 részben tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntésről
Előterjesztés – Villamos áram és gáz beszerzéséről
Energia – 1. melléklet földgáz (XLS)
Energia – 2. melléklet villamosáram (XLS)
Előterjesztés – A közterület használat szabályairól és a használat díjának meghatározásáról szóló 3_2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításár
Előterjesztés – Balatonszemes 2024. évi Kulturális Szolgáltatási Tervéről
SZOLGÁLTATÁSI TERV 2024 (XLS)
Előterjesztés – A Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde SZMSZ elfogadása ügyében
Előterjesztés – A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés – Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mellékletek – Balatonszemes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés
Előterjesztés – Előterjesztés a Magyar Falu programban megjelent pályázati felhívások alapján pályázat egyéb költségeiről
Előterjesztés – Balatonszemes Község Polgármesterének 2024. évre vonatkozó cafeteria-juttatás megállapításáról
Tájékoztató – A Polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről
2024.01.25Előterjesztés – Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulójáról
– Melléklet – Önkormányzat 2024. évi költségvetés I.forduló (XLSX)
Előterjesztés – A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés – A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról
Előterjesztés – A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előterjesztés – A B.szemes-B.őszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratának módosítása

2023 . évi Képviselő-testületi anyagok

2023.12.12 2023. novemer 28-i zárt ülés határozatai Előterjesztés – Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 1. módosításáról Előterjesztés – Önkormányzat Kt-nek a településkép védelméről szóló 7/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről Előterjesztés – A szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról Megállapodás – A Balatonszemes, 707 hrsz. ingatlan használatba adásáról Előterjesztés – A Balatonszemes Községi Önkormányzat 2020-2025 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról Előterjesztés – A 2024_2025-ös tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárok tervezetének önkormányzati véleményezéséről és elfogadásáról Előterjesztés – Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkatervéről Vállalkozási szerződés – Dr. Varga Enikő – fametszés – akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Előterjesztés – Szerződés Fogorvos 2023 Beszámoló – Mindszent Pálos Kolostor 2023 Előterjesztés – A 2024. évre kiírt Országos Bringapark Programon való részvételről és pályázat beadásáról – Pumpapálya
2023.11.28 Előterjesztés – A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Előterjesztés – A helyi adókról szóló 15_2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2024. évre vonatkozó díjjavaslatáról és a rendelet módosításáról Beszámoló – Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról – 2023 Előterjesztés – A 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról Előterjesztés – Polgármester 2023. évre vonatkozó jutalmának megállapításáról Előterjesztés – Ügyvédi megbízási szerződés módosítása – 2023.
2023.11.03 Előterjesztés – Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és a 2023. évi igénylés feltételeiről Előterjesztés – A Magyar Falu Program keretén belül (MFP-UHJ_2023) Táncsics utca pályázat – kivitelezőről Előterjesztés – A Magyar Falu Program keretén belül (MFP-UHJ_2023) Táncsics utca pályázat – műszaki ellenőrről Előterjesztés – Balatonszemes 188_7 hrsz. (volt Lidó kemping) ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog törléséről Előterjesztés – A Latinovits Zoltán Művelődési Ház Könyvtár és Múzeum téli működéséről
2023.10.17 Előterjesztés – A Magyar Falu Program keretén belül (MFP-UHJ_2023) Táncsics utca pályázat – kivitelezőről Előterjesztés – A Magyar Falu Program keretén belül (MFP-UHJ_2023) Táncsics utca pályázat – műszaki ellenőrről Előterjesztés – Utcanév elnevezésekről Előterjesztés – Önkormányzati javaslat a 2024_2025-ös tanév iskolai felvételi körzeteinek tervezéséről
2023.09.21 Előterjesztés – Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és a 2023. évi igénylés feltételeiről Beszámoló – A Nyitnikék Óvoda 2022_2023. nevelési év munkájáról Előterjesztés – Önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról Előterjesztés – Utcanév elnevezésekről Előterjesztés – BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról – 2024
2023.08.09 Előterjesztés – A 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről
2023.07.20 Előterjesztés – Pénzügyi Bizottsági tag megválasztásáról Előterjesztés – Magyar Falu Program (kiírás kódszáma MFP-UHJ_2023) pályázat benyújtásáról, előkészítéséről és projektmenedzseléséről – Táncsics utca Előterjesztés – Magyar Falu Program (kiírás kódszáma MFP-UHJ_2023) pályázat tervezési feladatokról – Táncsics utca Egyebek – Kelemen Tímea – szerződéstervezet
2023.07.05 Előterjesztés – Tájékoztatás képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum kiadásáról Előterjesztés – A Szemesért nKft. támogatási szerződéséhez tartozó feladatok meghatározásáról Előterjesztés – Az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 5/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Előterjesztés – A Magyar Falu Program keretében Út, híd, járda építése_felújítása c. felhívására benyújtani kívánt pályázatról – Táncsics utca Előterjesztés – Konyhai berendezési tárgyak és használati eszközök értékesítéséről
2023.06.22 Előterjesztés – Tájékoztatás képviselő lemondása miatt megüresedett mandátum kiadásáról Előterjesztés – Képviselő lemondásáról – Benedek Balázs Béla Előterjesztés – Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés-módosításának elfogadásáról Előterjesztés – Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálatáról és új rendelet megalkotásáról Előterjesztés – Elhagyott hulladék felszámolásához kapcsolódó rendeletek felülvizsgálata Beszámoló – A Szemesért Kft. 2023. évi tavaszi tevékenységéről Előterjesztés – Megállapodás a Szemesbay ingatlanfejlesztési alappal Előterjesztés – Kerékpáros Infopont nevű felépítménynek a hasznosításáról Előterjesztés – Nyári napközi felügyeletet végzők juttatásának ügyében Előterjesztés – Az augusztus 20-án tartandó tűzijáték lebonyolításának megbízásáról Előterjesztés – Villamos áram és gáz beszerzéséről
2023.06.22 Előterjesztés – Szemesért Nonprofit Kft. kiadásainak jóváhagyása Előterjesztés – Szemesért Kft. ügyvezető igazgatójának munkaszerződés-módosításáról
2023.06.09 Előterjesztés – homokfoci
2023.05.24 Előterjesztés – Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. zárszámadásról Előterjesztés – az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítésérőlElőterjesztés – Rendeletalkotás a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Előterjesztés – csere-szerződés megkötéséről – egyházi ingatlan Előterjesztés – az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5_2023.(III.31) OGY határozat megerősítéséről Előterjesztés – Önk. által 2022. évben támogatott civil szervezetek beszámolóiról és a 2023. évi működési kérelmek elbírálásáról Előterjesztés – képviselői indítványról
2023.05.03 Előterjesztés – Beszámoló a Szemesért Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről
2023.05.03 Előterjesztés – Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Bszemesi Önk.-nál 2022. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről Előterjesztés – az idegenforgalmi tevékenység aktuális kérdéseiről, a 2023. évi nyári rendezvényekről Előterjesztés – Tomcsenko Anita és Miklovitz Norbert kérelméről a ..ertmozi színpad előtető készítésére Előterjesztés – Benedek Anita és Varju Erika balatonszemesi lakosok Kikötő utcai üzleteihez területvásárlási szándék bejelentéséről Előterjesztés – A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2023.04.04 Előterjesztés temetői rendszer   – 4. számú árajánlat Előterjesztés_közbeszerzési terv   – 2023. évi közbeszerzési terv Balatonszemes Községi Önkormányzat Előterjesztés – Rajczi Tamás, Balatonszemes Zrínyi u. i lakos kérelme bérelt üzlete bejárásának biztosításához Előterjesztés – Önk.-nak Vadrózsa Tréning Kft. kérelmére elővételi jogról lemondásáról a 695_7 hrsz esetében   – Vázrajz elővásárláshoz Előterjesztés – a civil szervezetek 2023. évi támogatásáról  ; – Pályázati felhívás – a Balatonszemesen működő civil szervezetek 2023. évi támogatására 2023 Beszámoló – Önk. által fenntartott és m. szociális alapszolgáltatások 2022. évi szakmai munkájáról ;- Melléklet – SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2022. ÉVBEN VÉGZETT SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL Előterjesztés – 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésérőlElőterjesztés – a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának felülvizsgálatáról Előterjesztés – Az önkormányzati intézmények térítési díjairól szóló rendelet módosításáról ;- 3_1. melléklet Előterjesztés – az étkezési térítési díjakat megalapozó nyersanyag normák meghatározásáról Előterjesztés – a közterület-használatáról szóló új rendelet megalkotásáról  – Hatásvizsgálat – közterület  ;- 1 1. melléklet   ;- 1 2. melléklet
2023.02.23 Előterjesztés – Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről 2023
2023.02.23 Előterjesztés – Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek jóváhagyásáról Előterjesztés – az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről Előterjesztés – A Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Előterjesztés – Bszemes-Bőszöd- S.túr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének jóváhagyásáról Előterjesztés – A Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről Előterjesztés – Polgármester 2023. évre vonatkozó cafeteria-juttatás megállapításáról
2023.02.01 Előterjesztés – a Szemesért Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról Előterjesztés – a Szemesért Kft. ügyvezető igazgatójának munkaszerződés-módosításáról Előterjesztés – a Szemesért Kft. munkavállalóinak 2023. évi béremeléséhez szükséges forrás biztosításáról
2023.01.26 Előterjesztés – az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalásáról I. fordulóban Előterjesztés – Helyi adókról szóló 15/2014 (XI.25) rendelet módosításáról Előterjesztés – Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2010.(V.17.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről Előterjesztés – Biggeorge Alapkezelő Zrt-vel kötött településrendezési szerződés módosításáról Előterjesztés – 2023/2024-es tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárok véleményezése, elfogadása Előterjesztés – Útjavítási munkálatok költségeinek jóváhagyásáról

15/2023.(XII.13.) – az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2023.(XI.29.) – A nem közművel összegy. háztart. szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltat. szóló 1/2014. (I.20.) önkormányzati rendelet mód.
13/2023.(XI.29.) – A helyi adókról szóló 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2023. (XI.04.) – a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 11_2023. (IX. 22.) sz. önk r. módosításáról
11/2023.(IX.22.) – a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
10/2023.(VII.06.) – Önk. lakások bérletéről szóló 5/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
9/2023.(VI.23.) – a köztisztaságról szóló 30/2003 (XII.15) rendelet módosításáról
8/2023.(VI.23.) – az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
7/2023.(V.25.) – a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
6/2023.(V.25.) – az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
5/2023.(V.4.) – a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2020.(X.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
4/2023.(IV.5.) – az önkormányzati intézmények térítési díjairól szóló 15/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2023.(IV.5.) – a közterület használat szabályairól és a használat díjának meghatározásáról
2/2023.(II.24.) – Balatonszemes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
1/2023.(I.27.) – A helyi adókról szóló 15/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022 . évi Képviselő-testületi anyagok

2022.12.15

Előterjesztés – az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztés – Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2010 (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés – Balatonszemes Községi Önkormányzat 2023. évi Belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztés – Óvoda Társulási Szerződés felülvizsgálatáról, módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Előterjesztés – Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről
Előterjesztés – Közvilágítási feladatok felülvizsgálatáról
Előterjesztés – a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztés – Veszélyes fák kivágására irányuló pályázat meghirdetése

2022.11.29Előterjesztés – 2023. jan. 1-ét követő villamosáram és földgázellátás módjáról a végső menedékes besorolású fogyasztási helyeken
Előterjesztés – Igazgatási szünet elrendelése a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalban
Előterjesztés – B.szemes-B.őszöd-Som.túr Óvoda Intézményf. Társ. 2022. évi 2. módosított költségvetésének jóváhagyásáról
Előterjesztés – A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulásban Társulási Megállapodás módosításáról
Előterjesztés – A településkép védelméről szóló 7_2018 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2023. évre vonatkozó díjjavaslatáról és a rendelet módosításáról
Előterjesztés – A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés – Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulás
2022.11.10Előterjesztés – HÉSZ mód volt Hattyú kemping E-TÉR partnerségi lezárás
Előterjesztés – önkormányzat költségvetésmódosításról
2022.10.20Előterjesztés – Településrendezési eszközök módosításáról a Bagolyvár utca 1261 hrsz-ú telekre vonatkozóan – Fatemplom
Előterjesztés – Településrendezési eszközök módosításáról a 1052-1053 hrsz-ú telekre vonatkozóan – Kertalja utca
Előterjesztés – pótmunka jóváhagyásáról a Németh Pál utca felújításánál
Előterjesztés – nyári napközi felügyeletet végzők juttatásának ügyében
Előterjesztés – Helyi Építési Szabályzatról szóló 12_2010 (V.17.) önkormányzati rendelet módosítás előkészítéséhez
Előterjesztés – az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
2022.09.221 Előterjesztés – Beszámoló a Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde 2021_2022. nevelési évben végzett munkájáról
2 Előterjesztés – Rendeletalkotás szociális tűzifa jogosultsági feltételeiről
3 Előterjesztés + Rendelet tervezet intézményi térítési díjak
4 Előterjesztés – BURSA 2023 Csatlakozás
5 Előterjesztés – Önkormányzati javaslat a 2023_2024-es tanév iskolai felvételi körzeteinek
2022.08.29Előterjesztés – A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletről
Előterjesztés – oviköz
Előterjesztés – Tűzoltó u fák
Előterjesztés – konyha
Előterjesztés – Bánk b.u.
2022.08.111_Előterjesztés – rendelet szennyvíz rendelet módosításáról
2_Előterjesztés – A külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
3_Előterjesztés – A Közétkeztetés beszerzése Balatonszemes községben tárgyú beszerzési eljárás eredménye és döntés a Közkonyha intézményről
4. Előterjesztés – Balatonszemesi 2037-2040_5 hrsz. ingatlanok telekalakításáról
5_Előterjesztés – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításáról
2022.07.281_Előterjesztés – családok támogatásáról szóló rendelet módosításáról
2_Előterjesztés – Balatonszemes 2022. évi Kulturális Szolgáltatási Tervéről
3_Előterjesztés – Balatonszemes Önkormányzat 2020-2025 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
4_Előterjesztés – Balatonszemes 188_6 hrsz. (volt Lidó kemping) elővásárlási jog gyakorlásáról
2022.06.23Előterjesztés -1- Berzsenyi parkoló
1 Melléklet Berzsenyi utca Pakolj és parkolj rendszer kialakítása 3
Előterjesztés – 2 + rendelet_ illetményalap megállapításáról
Előterjesztés – 3 + Rendelet illetménykiegészítés megállapításáról
Előterjesztés -4- Hivatal költségvetés módosítása
5 Melléklet Határozati javaslat költségvetési rendelet
5 Másolat – 1. módosítás-2022 évi költségvetési rendelet mellékletek – Testületnek előterjesztésbe!!!
Előterjesztés – 6 – Műfüves pálya felújításáról_javított
Előterjesztés – 7 + beszámoló könyvtári szolgáltatásokról
Előterjesztés – 8 – kutyafürdető partszakasz kijelöléséről
8 Melléklet kutyafürdető munkaanyag
Előterjesztés – 9 – Orvosi Ügyeleti körzet módosítása
Előterjesztés – 10 – Szociális célú tüzelőanyaghoz támogatás igénylése 2022
Előterjesztés – 11 Közbesz Szőlőhegy
2022.06.01Előterjesztés – Tűzoltó utca – műszaki ellenőrzés + mellékletek
Előterjesztés – Tűzoltó utca – kivitezelő + mellékletek
2022.05.25Előterjesztés – napkollektor rendszerről
Előterjesztés – múzeumi díjak emeléséről
Előterjesztés – kamerarendszer beszerzéséről
Költségvetés módosítása
Rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztés – rendelet mellékletek zárszámadás
Előterjesztés – az élményfürdő nyárra történő felkészítéséről
Előterjesztés – Alapítvány megszűnéséről
Előterjesztés – a piac viziközmű csatlakozásának kiépítéséről
Előterjesztés – a Közös Hivatal zárszámadásáról
Belső ellenőri jelentés
2022.05.12Előterjesztés – Beszámoló Kft
Előterjesztés – Rendelet módosító névhasználat
Előterjesztés – Rendelet hulladék
Előterjesztés – Társulási megállapodás
Előterjesztés – Beszámoló a szociális alapellátásokról
Előterjesztés – Beszámoló a gyermekjóléti feladatokról
Beszámoló civil szervezetek munkáiról
Előterjesztés – Vasvári
2022.04.28Előterjesztés – a művelődési ház beruházási kérelméről
Előterjesztés – nyári programok_2022
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2022.03.31Előterjesztés – teniszpályák átalakításáról
Előterjesztés – Strandpályázat eszközbeszerzés
Előterjesztés – Strandpályázat építés
2022.03.24Előterjesztés – Óvoda felújítás műszaki ellenőr
Előterjesztés – Óvoda felújítási pályázat korszerűsítési munálatokról
Előterjesztés – Vasvári u. terasz
Előterjesztés – Babér Ingatlan kérelméről
Előterjesztés – közbeszerzési terv + melléklet
2022.03.09Javaslat – Önkormányzat költségvetési évet követő 3 éven belül várható összegének jóváhanyására + melléklet
Előterjesztés – strand rehab szakmérnök ellenőr
Előterjesztés – strand műszaki ellenőr
Előterjesztés – strand marketing
Előterjesztés – piac kamerarendszer
Előterjesztés – piac honlap
Előterjesztés – piac eszközbeszerzés
Előterjesztés – REKI pályázatra
Előterjesztés – 2022. évi költségvetésről      Melléklet költségvetés 2022
2022.02.24Előterjesztés a Babér Ingatlan képviselőjének kérelméről
Előterjesztés a Dél-Balaton FC kérelméről
Előterjesztés a közös hivatal létszámáról
2022.02.17Előterjesztés – Díszsírhely adományozásáról
Előterjesztés – Ebrendezési feladatok ellátásáról szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztés – Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról
Előterjesztés – Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezéséről
Előterjesztés – Köztisztviselői Nap munkaszüneti nappá történő nyilvánításáról
Előterjesztés – Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és pót tagjainak megválasztásáról
Előterjesztés – Passzív vagyon ingatlankiajánló közzétételéről
2022.02.03Előterjesztés kotró rakodó gép típusának kiválasztásáról
Előterjesztés a Mindszent Pálos Kolostor Rom Tanösvény és Kiadvány pályázat megvalósításáról
Előterjesztés VP külterületi pályázat tervezés
Előterjesztés VP külterületi pályázat közbeszerzés
Előterjesztés VP külterületi pályázat kivitelezésére strand
Előterjesztés temetők infrastrukturális fejlesztéséről
Előterjesztés közösségi ház szerződéselőkészítő
Előterjesztés Herrmann Ottó pályázat kivitelezéséről
Előterjesztés Herrmann Ottó pályázat kivitelezés műszaki ellenőrzés
2022.01.20Előterjesztés a 1221_9 hrsz. üzlet bővítésének hozzájárulásáról
Előterjesztés a Kertalja Egyesület kérelméről
Előterjesztés iskolai körzethatár tervezet elfogadása
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött szennyvíz
Előterjesztés törvényességi felhívásról
Előterjesztés lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztés Carna Bt. megbízási szerződéséről
Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztéséről
Előterjesztés TOP Plusz programban pályázati felhívásáról
Előterjesztés a Kajak-kenu bázis üzemeltetési szerződéséről
Előterjesztés közművelődési együttműködési megállapodásról
Előterjesztés a polgármester illeltményéről
  

22/2022.(XII.16.) önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2021.(III.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
21/2022.(XII.16.) Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2010. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
20/2022.(XII.16.) Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.09.) önkormányzati rendelete módosításáról
19/2022.(XI.30.) a településkép védelméről szóló 7/2018.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2022.(XI.30.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 12/2014.(I.20.) önkormányzati rendelet mód.-ról
17/2022.(XI.11.) Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.09.) önkormányzati rendelete módosításáról
16/2022.(X.21.) Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.09.) önkormányzati rendelete módosításáról
15/2022.(IX.23.) az önkormányzati intézmények térítési díjairól
14/2022.(IX.23.) a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
13/2022 (VIII.29) SZMSZ módosítás
12/2022 (VIII.11) szennyvíz rendelet módosítás
11/2022.(VII.28.) Családok támogatásáról szóló 10_2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2022.(VI.24.) Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete módosításáról
9/2022.(VI.24.) a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról
8/2022.(VI.24.) a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
7/2022.(V.25.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
6/2022.(V.25.) Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
5/2022.(V.25.) Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
4/2022 (05.13) Névhasználat módosító rendelet
3/2022 (05.12) Hulladékgazdálkodási rendelet
2/2022.(III.09.) 2022. évi költségvetésről
1/2022.(II.18.) Köztisztviselők napjáról

2021. évi Képviselő-testületi anyagok

2021.12.16Előterjesztés + rendelet átmeneti gazdálkodásról
Előterjesztés + rendelet illetményalapról
Előterjesztés + munkaterv
Előterjesztés zártkerti besorolású
Előterjesztés fürdőhelyek
Előterjesztés kisméretű infrastruktúra
Előterjesztés pályázatokról
Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről
2021.12.14Előterjesztés fakivágás
2021.12.13Előterjesztés fa kivágásról
Előterjesztés_fürdőhelyek
2021.11.29Előterjesztés néptánc oktatás ügyében
Előterjesztés a piaci műszaki ellenőr kiválasztása ügyében
Előterjesztés egyházi ingatlan megvásárlása közút céljára
Előterjesztés óvoda SZMSZ + melléklet
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlás Iván Dávid ügyében
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlás Iván Annamária ügyében
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlás Lukács Rita ügyében
Előterjesztés 897/7 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlás ügyében Fekete Zoltán Antal
Előterjesztés zajvédő fal ügyében
Előterjesztés Balatonszemes 759/1 hrsz.-ú ingatlan elbirtoklása ügyben
Előterjesztés szakhatósági vélemény ügyében
Előterjesztés SZMSZ módosításáról
Előterjesztés vagyonrendelet módosításáról
2021.11.10Előterjesztés Balatonszemes Község Önkormányzatásnak HÉSZ módosítására
Előterjesztés Pályázati felhívás munkásszállások kialakítására
Előterjesztés a műszaki ellenőri tevékenység ellátására történő megbízásról
Előterjesztés Pályázati referens
Előterjesztés Hattyú kemping+szerződés
Előterjesztés fák kivágásáról+vizsgálati jelentés
2021.10.27Pályázati felhívás
Melléklet_adatkezelési szabályzat
Előterjesztés termelői piac fejlesztésére kiírt pályázatról
Előterjesztés településképi rendelet módosításáról
Előterjesztés társulási tanácsba tagok felvételéről
Előterjesztés szolgalmi jog bejegyzésről
Előterjesztés raktárhelyiség bérbeadásáról
Előterjesztés piac pályázathoz műszaki ellenőri feladatok ellátására
Előterjesztés könyvtár megállapodás módosításáról
Előterjesztés elbirtoklási ügyben
Előterjesztés adatvédelmi szabályzat elfogadásáról
2021.10.06Előterjesztés iskolai körzethatárok
Előterjesztés Tuskó-öböl
Előterjesztés Dama Bt
Előterjesztés Pillangó Gyermeküdülő
Előterjesztés Egészségügyi alapellátási körzetekről
Előterjesztés Szemesért Kft. pótköltségvetéséről
Beszámoló Művház beszámolója
Előterjesztés helyi adókról szóló beszámoló
Előterjesztés Szabó László ügye
Előterjesztés Vadvirág kemping
2021.09.15Előterjesztés költségvetés módosításáról
Előterjesztés a település intézményeire vonatkozó személyi juttatásokról
Előterjesztés BURSA 2022
Előterjesztés_önkormányzat részére rendkívüli települési támogatásról
Előterjesztés forgalom technikai eszközök beszerzéséről
Előterjesztés piac kivitelezők meghívása
Előterjesztés piac pályázat előleg kérelem
Előterjesztés keret megállapodás a közterületen veszélyes fák kivágása vonatkozásában
Előterjesztés HÉSZ módosítás
Előterjesztés lejárt határidejű határozatok
Beszámoló óvoda 2020_2021 nevelési évről
Előterjesztés költségvetés módosításáról
Előterjesztés a település intézményeire vonatkozó személyi juttatásokról
Előterjesztés élményfürdő munkáról tájékoztatás, jövője
Előterjesztés közterület burkolásáról
Előterjesztés óvoda beszámoló
2021.09.13Előterjesztés bizottsági elnök megválasztásához
Előterjesztés eskütételhez
2021.08.12Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztés Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
Előterjesztés a településfejlesztési koncepció elfogadásáról
Előterjesztés közös tulajdon megszüntetéséről
Előterjesztés _Vass Jánosné ügye
Előterjesztés_zártkerti mg területek
Előterjesztés a polgármester cafetriájáról
Előterjesztés + Rendelet_családok
Előterjesztés+Rendelet SZMSZ
Előterjesztés a fogorvosi ügyeleti ellátásról
Előterjesztés busz térítési díjakról
2021.07.20Hattyú kemping + levél + képek
Előterjesztés szociális tűzifa támogatásról
Előterjesztés kiméretű infrastruktúra pályázatról
2021.06.17Előterjesztés szociális étkeztetés 2021
Előterjesztés Pálos kolostor
Előterjesztés nyaralótulajdonosok    Melléklet nyaralótulajdonosok
Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
Előterjesztés Szociális beszámoló 2020-ról

64/2021 (06.10) Előterjesztés
63/2021 (06.10) Előterjesztés
62/2021 (06.02) Előterjesztés
61/2021 (06.02) Előterjesztés
Előterjesztés 2020 évi költségvetés módosító rendelethez
60/2021 (05.26) Előterjesztés
59/2021 (05.26) Előterjesztés
56/2021 (05.19) Előterjesztés
55/2021 (05.19) Előterjesztés
54/2021 (05.19) Előterjesztés
53/2021 (05.19) Előterjesztés
52/2021 (05.19) Előterjesztés
51/2021 (05.19) Előterjesztés
50/2021 (05.10) Előterjesztés
49/2021 (05.10) Előterjesztés
48/2021 (05.10) Előterjesztés
47/2021 (05.10) Előterjesztés
45/2021 (05.10) Előterjesztés
44/2021 (05.10) Előterjesztés
43/2021 (05.10) Előterjesztés
42/2021 (05.10) Előterjesztés
41/2021 (04.29) Előterjesztés
40/2021 (04.29) Előterjesztés
39/2021 (04.29) Előterjesztés
38/2021 (04.29) Előterjesztés
37/2021 (04.29) Előterjesztés
36/2021 (04.29) Előterjesztés
35/2021 (04.29) Előterjesztés
34/2021 (04.29) Előterjesztés
33/2021 (04.29) Előterjesztés
Előterjesztés 5/2021 (04.14) Rendelethez
31/2021 (04.13) Előterjesztés
30/2021 (04.13) Előterjesztés
29/2021 (04.06) Előterjesztés
27/2021 (03.22) Előterjesztés
26/2021 (03.22) Előterjesztés
25/2021 (03.22) Előterjesztés
Előterjesztés vagyonrendelet megalkotásáról (03.18)
24/2021 (03.08) Előterjesztés
22/2021 (02.15) Előterjesztés
21/2021 (02.15) Előterjesztés
20/2021 (02.08) Előterjesztés
19/2021 (02.08) Előterjesztés
18/2021 (02.05) Előterjesztés
17/2021 (02.15) Előterjesztés
16/2021 (02.05) Előterjesztés
15/2021 (01.28) Előterjesztés
8/2021 (01.28) Előterjesztés

2020. évi Képviselő-testületi anyagok

1/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
2/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
3/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
4/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
5/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
6/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
7/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
8/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
9/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
10/2020. (IV.02.) számú polgármesteri határozat
11/2020. (IV.17.) számú polgármesteri határozat
12/2020. (IV.20.) számú polgármesteri határozat
7/2020. (IV.24.) számú polgármesteri rendelet
13/2020. (IV.28.) számú polgármesteri határozat
14/2020. (IV.28.) számú polgármesteri határozat
15/2020. (IV.29.) számú polgármesteri határozat
16/2020. (V.11.) számú polgármesteri határozat
17/2020. (V.11.) számú polgármesteri határozat
18/2020. (V.13.) számú polgármesteri határozat
19/2020. (V.20.) számú polgármesteri határozat
20/2020. (V.20.) számú polgármesteri határozat
21/2020. (V.27.) számú polgármesteri határozat
22/2020. (V.27.) számú polgármesteri határozat
9/2020. (V.28.) számú polgármesteri rendelet
23/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat
24/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat
25/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat
26/2020. (V.29.) számú polgármesteri határozat
27/2020. (V.29.) számú polgármesteri határozat
28/2020. (V.29.) számú polgármesteri határozat
29/2020. (VI.02.) számú polgármesteri határozat
30/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat
31/2020. (VI.11.) számú polgármesteri határozat
39/2020. (XI.04.) számú polgármesteri határozat
40/2020. (XI.04.) számú polgármesteri határozat
41/2020. (XI.04.) számú polgármesteri határozat
42/2020. (XI.04.) számú polgármesteri határozat
43/2020. (XI.04.) számú polgármesteri határozat
45/2020. (XI.04.) számú polgármesteri határozat
46/2020. (XI.16.) számú polgármesteri határozat
52/2020. (XII.04.) számú polgármesteri határozat
53/2020. (XII.07.) számú polgármesteri határozat
55/2020. (XII.09.) számú polgármesteri határozat
60/2020. (XII.17.) számú polgármesteri határozat
61/2020. (XII.17.) számú polgármesteri határozat