Egyházi élet balatonszemes

Egyházi élet Balatonszemesen

Páduai Szent Antal Plébánia Balatonszemes

A Balatonszemesi plébániához tartozik Balatonőszöd és oldallagos plébániaként Balatonszárszó fíliáival (Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely)

8636 Balatonszemes, Fő u. 32., Tel: 84/360-370

Miserend:

VASÁRNAP:

 • 08.30 Balatonszárszó
 • 10.00 Balatonszemes (májustól szeptemberig, a Bagolyvár utcai kápolnánál tartjuk a szentmisét)
 • 11.15 Balatonőszöd
 • 13.00 Szólád
 • 14.00 Kötcse – minden hónap 1. vasárnapján és  Karácsony, Húsvét, Pünkösd második napján
 • 14.00 Nagycsepely – minden hónap 3. vasárnapján és Karácsony, Húsvét, Pünkösd napján
 • 20.00 Balatonőszöd, Telepi kápolna – csak júliustól, augusztus 15-ig

HÉTKÖZNAP:

 • Kedd: 08.00 Balatonszemes
 • Szerda: 08.00 Balatonszárszó
 • Csütörtök: 19.00 Balatonőszöd
 • Péntek: 08.00 Balatonszárszó
 • Péntek: 19:00 Balatonszemes
 • Szombat: 19.00 Balatonszemes (előesti mise)
 • Szombat: 20.00 Balatonszárszó (előesti mise) csak júliusban és augusztusban

Az esti szentmiséket téli időszámítás idején 17.00 órakor kezdjük.
Minden hónap első péntekén, szentmise előtt egy órával, szentségimádást tartunk a balatonszemesi templomban.
Adventben kedden és pénteken 06.00 órakor hajnali szentmise van. Ekkor az elsőpénteki szentségimádás, a szentmise után van.

Templom története:

Református kápolnaAz “első szemesi templom” 1100 és 1200 között épült. Kicsi kápolnaszerű templom volt. A mai szentély külső oldalán látható vakolatlan falrész ennek a XII. századbeli templomnak a fala. Még ma is látható egy lőrésszerű kis ablak, mely román stílus jegyeit viseli, rajta az eredeti vakolattal. Közvetlen a modern vakolat széle alatt sarokra állított ill. faragott téglák jelzik az ősi templom fogas párkányának vonalát. Ez a kis templomfal az egész déli Balaton-part legrégibb, még fellelhető építészeti műemléke, amely nem rom, hanem “élő” épület szerves része. A “második szemesi templom”: az eredeti kis kápolnát a tatárjárás után pár évtizeddel megnagyobbították, megtartva a déli falát. Ennek a legértékesebb része a szentély, három kőkeretes ablakával. Az ablakok stílusjegyei, félkörből alig kiugró csúcsívei arra vallanak, hogy valamikor 1300 körül épült átmeneti stílusban. Emellett szól az is, hogy ezidőtájt a földbirtokos Poholcsai (Raholczai) család egész vagyonát a szemesi egyháznak adományozta. Ebből a vagyonból épült 1325-ben a falutól délre a pálos szerzetesek Mindenszentekről nevezett kolostora. Az 1335. évi pápai összeírásban Szemes plébániás egyházként szerepel, plébánosa Péter. Ez a második templom 4,6 méterrel volt rövidebb, mint a mostani. A “harmadik templom” Mátyás király egykori emberének, Gergelylaki Buzlay Mózesnek nevéhez fűződik 1500 körül. Megtoldotta 4,6 m-rel , és elhelyezett a szentély baloldali belső falán egy reneszánsz jegyeket magán viselő epitáfiumot (egyházi dombormű; korábban mindenki, tévesen, pasztofóriumnak, szentségtartó fülkének nézte), melyhez hasonló legfeljebb tíz van az országban. A török uralom évei alatt romos állapotba került a templom. Somogy megye megbízottai a török kiűzése után, 1721-ben jegyzőkönyvben rögzítették templomunk akkori állapotát: „Kőtemplom található a faluban, de elhagyottan, romos állapotban, falai nagyrészt még megvannak… A szentély és a sekrestye felismerhető…” Újjáépítése 1743-ban kezdődött, amikor tornyot is építettek hozzá, és két harangot helyeztek el benne. A Hunyady család birtokába került, s az ő irányításuk alatt a település arculatára a barokk stílus nyomta rá jeleit. A templom restaurálására 1964-1972 között került sor, kikerült  a templomból a török időkben felgyülemlett 65 cm magas törmelékréteg, így a török idők előtti méreteiben és szép arányaiban áll előttünk a templom. 
Evangélikus imahát Balatonszemes

Evangélikus imaház

Szabadtéri kápolna

Szabadtéri kápolna

Baptista imaház

BAPTISTA GYÜLEKEZET BALATONSZEMES

Miután a régi közösségi épületünk már nagyon szűkössé vált, és nem lehetett tovább bővíteni, 1999-ben megvásároltunk egy telket, amin egy közel száz éves kovácsműhely állt. Az épületet elbontottuk, és a megpucolt téglákból építettük fel az új „otthonunkat”. Formájából is látszik, hogy nem hagyományos templomnak épült. Arra törekedtünk, hogy egy olyan sokoldalúan felhasználható közösségi házat és konferenciaközpontot építsünk, ami a hagyományos istentiszteletek mellett a legkülönbözőbb rendezvények számára is otthont adhat.

Bővebben…