Kijárási korlátozásról

Mai napon   a Kormány  rendeletben kijárási korlátozást rendelt el, ami a holnapi naptól lesz hatályos.

Azaz 2020. március 28-tól:

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Ezt  tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Alapos indok:

 • a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az  ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 •  b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 •  c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 • d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés
 • Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 • e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 •  f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás,
 •  g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a  drogériai terméket, a  háztartási tisztítószert, a  vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben történő vásárlás,
 •  h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 •  i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 • j) a piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás,
 • k) a gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben , gyógyszertárban történő vásárlás,
 • l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 • m) a dohányboltban történő vásárlás,
 • n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 • o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 • p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 • q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 • r) a legszükségesebb esetben a  személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 • s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 • t) a szülői jogok és kötelezettségek,
 • u) a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a  magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Saját és családja érdekében a  65. életévét betöltött személy az  élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az  élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az  ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a  65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

Az előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

A korlátozó intézkedések betartását a  rendőrség ellenőrzi, a  katonai rendészet és a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. A korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a  rendőr a  intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a  szükségesség és arányosság követelménye betartásával a jogszabályban meghatározott módon alkalmazhatja.

Szabálysértést követ el, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.  A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

Tisztelettel kérjük a fentiek betartását!